Available courses

Curso para tramo - Reglamentación Vitivinícola y de Alcoholes.

Curso de Conversación de 3 meses de duración, dictado por Zoom.

Three-month Pre-Intermediate Course, delivered through video calls and lessons in Moodle. 

Curso de Conversación de Ingles

Curso de Ingles Nivel Elementary, tres meses de duración.

Profesora: María Julia Podestá